Prof. Makoto S. Tashiro
Professor at Saitama Univ
SPIE Involvement:
Author
Publications (60)

Proceedings Article | 31 August 2022 Poster + Presentation + Paper
Satoshi Eguchi, Makoto Tashiro, Yukikatsu Terada, Hiromitsu Takahashi, Masayoshi Nobukawa, Tsunefumi Mizuno, Shin'ichiro Uno, Aya Kubota, Kazuhiro Nakazawa, Shin Watanabe, Ryo Iizuka, Rie Sato, Tomokage Yoneyama, Chris Baluta, Ken Ebisawa, Yasushi Fukazawa, Katsuhiro Hayashi, So Kato, Satoru Katsuda, Takao Kitaguchi, Hirokazu Odaka, Masanori Ohno, Naomi Ota, Minami Sakama, Ryohei Sato, Megumi Shidatsu, Yasuharu Sugawara, Tsubasa Tamba, Atsushi Tanimoto, Yuichi Terashima, Yohko Tsuboi, Nagomi Uchida, Yuusuke Uchida, Hideki Uchiyama, Shigeo Yamauchi, Masaaki Sakano, Tessei Yoshida, Satoshi Yamada
Proceedings Volume 12181, 1218161 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2629316
KEYWORDS: Satellites, Physics, Space operations, Software frameworks, Databases, X-rays, X-ray imaging, Data centers, Spectroscopy, Imaging spectroscopy

SPIE Journal Paper | 1 July 2021 Open Access
Yukikatsu Terada, Matt Holland, Michael Loewenstein, Makoto Tashiro, Hiromitsu Takahashi, Masayoshi Nobukawa, Tsunefumi Mizuno, Takayuki Tamura, Shin'ichiro Uno, Shin Watanabe, Chris Baluta, Laura Burns, Ken Ebisawa, Satoshi Eguchi, Yasushi Fukazawa, Katsuhiro Hayashi, Ryo Iizuka, Satoru Katsuda, Takao Kitaguchi, Aya Kubota, Eric Miller, Koji Mukai, Shinya Nakashima, Kazuhiro Nakazawa, Hirokazu Odaka, Masanori Ohno, Naomi Ota, Rie Sato, Makoto Sawada, Yasuharu Sugawara, Megumi Shidatsu, Tsubasa Tamba, Atsushi Tanimoto, Yuichi Terashima, Yohko Tsuboi, Yuusuke Uchida, Hideki Uchiyama, Shigeo Yamauchi, Tahir Yaqoob
JATIS, Vol. 7, Issue 03, 037001, (July 2021) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.JATIS.7.3.037001
KEYWORDS: Calibration, Space operations, Databases, System on a chip, X-rays, Data processing, Data archive systems, Source mask optimization, X-ray imaging, Pulmonary function tests

Proceedings Article | 15 December 2020 Poster + Presentation + Paper
Shinya Sugiyama, Tomotake Matsumura, Yuki Sakurai, Nobuhiko Katayama, Satoru Takakura, Makoto Tashiro, Yukikatsu Terada, Kosuke Sato, Satoru Katsuda, Yurika Hoshino, Ryota Takaku, Kunimoto Komatsu
Proceedings Volume 11443, 114436X (2020) https://doi.org/10.1117/12.2576290
KEYWORDS: Polarization, Telescopes, Superconductors, Satellites, Optical encoders, Nitrogen, Modulators, Microwave radiation, Magnetism, Liquids

Proceedings Article | 13 December 2020 Presentation + Paper
Eric Miller, Makoto Sawada, Matteo Guainazzi, Aurora Simionescu, Maxim Markevitch, Liyi Gu, Megan Eckart, Caroline Kilbourne, Maurice Leutenegger, F. Scott Porter, Masahiro Tsujimoto, Cor de Vries, Takashi Okajima, Takayuki Hayashi, Rozenn Boissay-Malaquin, Keisuke Tamura, Hironori Matsumoto, Koji Mori, Hiroshi Nakajima, Takaaki Tanaka, Yukikatsu Terada, Michael Loewenstein, Tahir Yaqoob, Marc Audard, Ehud Behar, Laura Brenneman, Lia Corrales, Renata Cumbee, Teruaki Enoto, Edmund Hodges-Kluck, Yoshitomo Maeda, Paul Plucinsky, Katja Pottschmidt, Makoto Tashiro, Richard Kelley, Robert Petre, Brian Williams, Hiroya Yamaguchi
Proceedings Volume 11444, 1144426 (2020) https://doi.org/10.1117/12.2561608
KEYWORDS: Calibration, Imaging systems, Error analysis, X-rays, Observatories, Spectral resolution, X-ray imaging, Spectroscopy, Aerospace engineering, Space operations

Proceedings Article | 13 December 2020 Poster + Presentation + Paper
Yukikatsu Terada, Matt Holland, Michael Loewenstein, Makoto Tashiro, Hiromitsu Takahashi, Masayoshi Nobukawa, Tsunefumi Mizuno, Takayuki Tamura, Shin'ichiro Uno, Shin Watanabe, Chris Baluta, Laura Burns, Ken Ebisawa, Satoshi Eguchi, Yasushi Fukazawa, Katsuhiro Hayashi, Ryo Iizuka, Satoru Katsuda, Takao Kitaguchi, Aya Kubota, Eric Miller, Koji Mukai, Shinya Nakashima, Kazuhiro Nakazawa, Hirokazu Odaka, Masanori Ohno, Naomi Ota, Rie Sato, Yasuharu Sugawara, Megumi Shidatsu, Tsubasa Tamba, Atsushi Tanimoto, Yuichi Terashima, Yohko Tsuboi, Yuusuke Uchida, Hideki Uchiyama, Shigeo Yamauchi, Tahir Yaqoob
Proceedings Volume 11444, 114445E (2020) https://doi.org/10.1117/12.2560861
KEYWORDS: Space operations, System on a chip, X-rays, X-ray astronomy, Calibration, Astronomy, Spectroscopes, Failure analysis, Data processing, Software development