Prof. Nobuyuki Kawai
Professor at Tokyo Institute of Technology
SPIE Involvement:
Author
Publications (44)

Proceedings Article | 31 August 2022 Presentation + Paper
Kosuke Sato, Noriko Yamasaki, Shinya Yamada, Ikuyuki Mitsuishi, Yuto Ichinohe, Hajime Omamiuda, Yuusuke Uchida, Kazuhisa Mitsuda, Daisuke Nagai, Kohji Yoshikawa, Ken Osato, Kyoko Matsushita, Yutaka Fujita, Yoshitaka Ishisaki, Yuichiro Ezoe, Manabu Ishida, Yoshitomo Maeda, Nobuyuki Kawai, Ryuichi Fujimoto, Takeshi Tsuru, Naomi Ota, Yuki Nakashima
Proceedings Volume 12181, 1218123 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2629066
KEYWORDS: X-rays, Physics, Graphene, X-ray telescopes, Magnetism, Cooling systems, Spatial resolution, Sensors, Radio optics, Galactic astronomy

Proceedings Article | 15 December 2020 Presentation
Proceedings Volume 11449, 114491Z (2020) https://doi.org/10.1117/12.2561258
KEYWORDS: Detector development, Optical telescopes, Image analysis, X-ray telescopes, Astronomical imaging, Astronomy, Convolutional neural networks, Telescopes, Galactic astronomy, Library classification systems

Proceedings Article | 13 December 2020 Presentation + Paper
Daisuke Yonetoku, Tatehiro Mihara, Akihiro Doi, Takanori Sakamoto, Kohji Tsumura, Kunihito Ioka, Yusuke Amaya, Makoto Arimoto, Teruaki Enoto, Takeru Fujii, Hatsune Goto, Shuichi Gunji, Junko Hiraga, Hirokazu Ikeda, Nobuyuki Kawai, Shunsuke Kurosawa, Jin Li, Yoshitomo Maeda, Ikuyuki Mitsuishi, Toshio Murakami, Yujin Nakagawa, Naoki Ogino, Masanori Ohno, Tatsuya Sawano, Kensyo Sei, Motoko Serino, Satoshi Sugita, Toru Tamagawa, Keisuke Tamura, Takaaki Tanaka, Toru Tanimori, Makoto Tashiro, Hiroshi Tomida, Hyeongsoon Wang, Tomohiro Yamaguchi, Ayumi Yamamoto, Kazutaka Yamaoka, Makoto Yamauchi, Yoichi Yatsu, Atsumasa Yoshida, Daito Yuhi, Hiroshi Akitaya, Akihiko Fukui, Yoshifusa Ita, Hidehiro Kaneda, Koji Kawabata, Yoshikatsu Kawata, Miku Kurimata, Toshio Matsumoto, Shuji Matsuura, Akihiro Miyasaka, Kentaro Motohara, Norio Narita, Hirofumi Noda, Akisato Ohashi, Hirofumi Okita, Kei Sano, Masaomi Tanaka, Yuji Urata, Takehiko Wada, Hikaru Yamaguchi, Kenshi Yanagisawa, Michitoshi Yoshida, Katsuaki Asano, Kohei Inayoshi, Susumu Inoue, Hirotaka Ito, Hideyuki Izumiura, Norita Kawanaka, Tomoya Kinugawa, Shota Kisaka, Kenta Kiuchi, Jin Matsumoto, Akira Mizuta, Kohta Murase, Hiroki Nagakura, Shigehiro Nagataki, Yoshikazu Nakada, Takashi Nakamura, Yuu Niino, Yudai Suwa, Keitaro Takahashi, Takahiro Tanaka, Kenji Toma, Tomonori Totani, Ryo Yamazaki, Jun'ichi Yokoyama
Proceedings Volume 11444, 114442Z (2020) https://doi.org/10.1117/12.2560603
KEYWORDS: Gamma radiation, Astronomy, X-ray optics, Satellite communications, Satellites, Observatories, X-ray detectors, X-ray telescopes, X-ray imaging, X-rays

Proceedings Article | 13 December 2020 Poster + Presentation + Paper
Proceedings Volume 11444, 114445O (2020) https://doi.org/10.1117/12.2561681
KEYWORDS: X-rays, Spatial resolution, Oxygen, Field spectroscopy, Spectroscopy, Gamma radiation

Proceedings Article | 6 July 2018 Presentation + Paper
Yoichi Yatsu, Toshiki Ozawa, Kenichi Sasaki, Hideo Mamiya, Nobuyuki Kawai, Yuhei Kikuya, Masanori Matsushita, Saburo Matunaga, Shouleh Nikzad, Pavaman Bilgi, Shrinivas Kulkarni, Nozomu Tominaga, Masaomi Tanaka, Tomoki Morokuma, Norihide Takeyama, Akito Enokuchi
Proceedings Volume 10699, 106990D (2018) https://doi.org/10.1117/12.2313026
KEYWORDS: Satellites, Ultraviolet radiation, Sensors, Telescopes, Space telescopes, Stars, Satellite communications, Near ultraviolet, Astronomy, Optical design

Showing 5 of 44 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top