Quan Xu
at Ctr for Terahertz Waves of Tianjin Univ
SPIE Involvement:
Author
Publications (4)

SPIE Journal Paper | 31 March 2023 Open Access
Quan Xu, Yuanhao Lang, Xiaohan Jiang, Xinyao Yuan, Yuehong Xu, Jianqiang Gu, Zhen Tian, Chunmei Ouyang, Xueqian Zhang, Jiaguang Han, Weili Zhang
PI, Vol. 2, Issue 01, R02, (March 2023) https://doi.org/10.1117/12.10.3788/PI.2023.R02
KEYWORDS: Surface plasmons, Plasmonics, Design and modelling, Resonators, Polarization, Metals, Scanning electron microscopy, Terahertz radiation, Wave propagation, Spiral phase plates

SPIE Journal Paper | 1 February 2022 Open Access
Quan Xu, Xiaoqiang Su, Xueqian Zhang, Lijuan Dong, Lifeng Liu, Yunlong Shi, Qiu Wang, Ming Kang, Andrea Alù, Shuang Zhang, Jiaguang Han, Weili Zhang
AP, Vol. 4, Issue 01, 016002, (February 2022) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.AP.4.1.016002
KEYWORDS: Microwave radiation, Holography, Wavefronts, Photonics, Phase measurement, Holograms, Antennas, Optical design, Polarization, Diodes

SPIE Journal Paper | 7 January 2020 Open Access
Xueqian Zhang, Quan Xu, Lingbo Xia, Yanfeng Li, Jianqiang Gu, Zhen Tian, Chunmei Ouyang, Jiaguang Han, Weili Zhang
AP, Vol. 2, Issue 01, 014001, (January 2020) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.AP.2.1.014001
KEYWORDS: Terahertz radiation, Metals, Plasmonics, Wave propagation, Dispersion, Waveguides, Dielectrics, Antennas, Resonators, Photonics

Proceedings Article | 12 January 2018 Paper
Yuehong Xu, Yanfeng Li, Chunxiu Tian, Jiaguang Han, Quan Xu, Xueqian Zhang, Xixiang Zhang, Ying Zhang, Weili Zhang
Proceedings Volume 10623, 1062302 (2018) https://doi.org/10.1117/12.2295257
KEYWORDS: Waveguides, Metals, Terahertz radiation, Wave propagation, Surface plasmon polaritons, Dispersion, Near field scanning optical microscopy, Photonic integrated circuits, Directional couplers

SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top