Prof. Rongwei Fan
at Harbin Institute of Technology
SPIE Involvement:
Author
Publications (7)

SPIE Journal Paper | 8 June 2024
Xiao Yang, Rongwei Fan, Yaopu Lang, Chenxi Zhao, Shiqi Yang, Yang Cui, Peng Sun, Huasong Liu, Zhaodong Chen, Yiqin Ji
OE, Vol. 63, Issue 09, 091602, (June 2024) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.OE.63.9.091602
KEYWORDS: Windows, Emissivity, Thermography, Reflectivity, Infrared radiation, Optical surfaces, Optical properties, Zinc sulfide, Infrared imaging, Spherical lenses

SPIE Journal Paper | 12 February 2021
Zhiwei Dong, Yongji Yan, Yugang Jiang, Rongwei Fan, Deying Chen
JARS, Vol. 15, Issue 01, 016509, (February 2021) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.JRS.15.016509
KEYWORDS: LIDAR, Clouds, Roads, Image processing, Image segmentation, Feature extraction, Detection and tracking algorithms, Remote sensing, Image processing algorithms and systems, Data conversion

Proceedings Article | 5 November 2018 Paper
Proceedings Volume 10811, 108110L (2018) https://doi.org/10.1117/12.2326685
KEYWORDS: Nd:YAG lasers, Oscillators, Laser energy, Pulsed laser operation, Temperature metrology, Amplifiers, Laser applications, Structural design, Ferroelectric materials, Crystals

Proceedings Article | 28 July 2017 Paper
Xiaohui Li, Xiaokang An, Rongwei Fan, Xin Yu, Deying Chen
Proceedings Volume 10413, 1041303 (2017) https://doi.org/10.1117/12.2285985
KEYWORDS: Tissues, Laser induced breakdown spectroscopy, Laser ablation, Principal component analysis, Machine learning

Proceedings Article | 5 January 2017 Paper
Zhi-wei Dong, Zheng-guo Wang, Mo-ran Chen, Rong-wei Fan, Xu-dong Li, De-ying Chen, Xin Yu, Rui-huan Zhang, Yu-fei Ma
Proceedings Volume 10244, 102440G (2017) https://doi.org/10.1117/12.2257977
KEYWORDS: LIDAR, Clouds

Showing 5 of 7 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top