Dr. Shi Qiu
SPIE Involvement:
Author
Publications (3)

SPIE Journal Paper | 12 July 2021
Ke Wang, Yuwei Qu, Jinhui Yuan, Shi Qiu, Xian Zhou, Binbin Yan, Qiang Wu, Bin Liu, Kuiru Wang, Xinzhu Sang, Chongxiu Yu
OE, Vol. 60, Issue 07, 076104, (July 2021) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.OE.60.7.076104
KEYWORDS: Refractive index, Beam splitters, Polarization, Photonic crystal fibers, Gold, Surface plasmons, Optical engineering, Silica, Telecommunications, Optical communications

Proceedings Article | 15 November 2018 Paper
Proceedings Volume 10964, 109640U (2018) https://doi.org/10.1117/12.2504688
KEYWORDS: Dispersion, Solids, Refractive index, Structured optical fibers, Silica, Dense wavelength division multiplexing, Germanium, Waveguides, Fluorine, Telecommunications

Proceedings Article | 15 November 2018 Paper
Ying Han, Fanchao Meng, Shi Qiu, Tingting Dong, Weizhen Zhu, Yuan Qing
Proceedings Volume 10964, 109641M (2018) https://doi.org/10.1117/12.2505385
KEYWORDS: Cladding, Silica, Structured optical fibers, Polarization, Optical simulations, Information science, Fiber lasers, Fiber couplers, Waveguides, Signal attenuation

SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top