Dr. Takeshi Go Tsuru
at Kyoto Univ
SPIE Involvement:
Conference Program Committee | Author
Publications (77)

SPIE Journal Paper | 18 October 2022 Open Access
Kouichi Hagino, Mitsuki Hayashida, Takayoshi Kohmura, Toshiki Doi, Shun Tsunomachi, Masatoshi Kitajima, Takeshi Go Tsuru, Hiroyuki Uchida, Kazuho Kayama, Koji Mori, Ayaki Takeda, Yusuke Nishioka, Masataka Yukumoto, Kira Mieda, Syuto Yonemura, Tatsunori Ishida, Takaaki Tanaka, Yasuo Arai, Ikuo Kurachi, Hisashi Kitamura, Shoji Kawahito, Keita Yasutomi
JATIS, Vol. 8, Issue 04, 046001, (October 2022) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.JATIS.8.4.046001
KEYWORDS: X-rays, Tolerancing, Sensors, Silicon, Satellites, Ions, Particles, X-ray astronomy, Digital electronics, Satellite imaging

Proceedings Article | 31 August 2022 Presentation + Paper
Proceedings Volume 12181, 121814R (2022) https://doi.org/10.1117/12.2629705
KEYWORDS: Mirrors, X-rays, X-ray imaging, Visible radiation, Carbon, Adhesives, Surface roughness, Lightweight mirrors, Glasses, X-ray telescopes

Proceedings Article | 31 August 2022 Presentation + Paper
Kosuke Sato, Noriko Yamasaki, Shinya Yamada, Ikuyuki Mitsuishi, Yuto Ichinohe, Hajime Omamiuda, Yuusuke Uchida, Kazuhisa Mitsuda, Daisuke Nagai, Kohji Yoshikawa, Ken Osato, Kyoko Matsushita, Yutaka Fujita, Yoshitaka Ishisaki, Yuichiro Ezoe, Manabu Ishida, Yoshitomo Maeda, Nobuyuki Kawai, Ryuichi Fujimoto, Takeshi Tsuru, Naomi Ota, Yuki Nakashima
Proceedings Volume 12181, 1218123 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2629066
KEYWORDS: X-rays, Physics, Graphene, X-ray telescopes, Magnetism, Cooling systems, Spatial resolution, Sensors, Radio optics, Galactic astronomy

Proceedings Article | 31 August 2022 Presentation + Paper
Koji Mori, Takeshi Tsuru, Kazuhiro Nakazawa, Yoshihiro Ueda, Shin Watanabe, Takaaki Tanaka, Manabu Ishida, Hironori Matsumoto, Hisamitsu Awaki, Hiroshi Murakami, Masayoshi Nobukawa, Ayaki Takeda, Yasushi Fukazawa, Hiroshi Tsunemi, Tadayuki Takahashi, Ann Hornschemeier, Takashi Okajima, William Zhang, Brian Williams, Tonia Venters, Kristin Madsen, Mihoko Yukita, Hiroki Akamatsu, Aya Bamba, Teruaki Enoto, Yutaka Fujita, Akihiro Furuzawa, Kouichi Hagino, Kosei Ishimura, Masayuki Itoh, Tetsu Kitayama, Shogo Kobayashi, Takayoshi Kohmura, Aya Kubota, Misaki Mizumoto, Tsunefumi Mizuno, Hiroshi Nakajima, Kumiko Nobukawa, Hirofumi Noda, Hirokazu Odaka, Naomi Ota, Toshiki Sato, Megumi Shidatsu, Hiromasa Suzuki, Hiromitsu Takahashi, Atsushi Tanimoto, Yukikatsu Terada, Yuichi Terashima, Hiroyuki Uchida, Yasunobu Uchiyama, Hiroya Yamaguchi, Yoichi Yatsu
Proceedings Volume 12181, 1218122 (2022) https://doi.org/10.1117/12.2628772
KEYWORDS: X-rays, Hard x-rays, Mirrors, Galactic astronomy, Sensors, Physics, X-ray imaging, Spatial resolution, Silicon

Proceedings Article | 31 August 2022 Presentation + Paper
Proceedings Volume 12181, 121811T (2022) https://doi.org/10.1117/12.2626894
KEYWORDS: Charge-coupled devices, X-rays, X-ray imaging, Calibration, CCD cameras, Imaging spectroscopy, Spectroscopy, Cameras, Space operations, Aluminum