Prof. Weili Zhang
Professor at Oklahoma State University
SPIE Involvement:
Editorial Board Member: Photonics Insights | Author
Publications (18)

SPIE Journal Paper | 31 March 2023 Open Access
Quan Xu, Yuanhao Lang, Xiaohan Jiang, Xinyao Yuan, Yuehong Xu, Jianqiang Gu, Zhen Tian, Chunmei Ouyang, Xueqian Zhang, Jiaguang Han, Weili Zhang
PI, Vol. 2, Issue 01, R02, (March 2023) https://doi.org/10.1117/12.10.3788/PI.2023.R02
KEYWORDS: Surface plasmons, Plasmonics, Design and modelling, Resonators, Polarization, Metals, Scanning electron microscopy, Terahertz radiation, Wave propagation, Spiral phase plates

SPIE Journal Paper | 1 February 2022 Open Access
Quan Xu, Xiaoqiang Su, Xueqian Zhang, Lijuan Dong, Lifeng Liu, Yunlong Shi, Qiu Wang, Ming Kang, Andrea Alù, Shuang Zhang, Jiaguang Han, Weili Zhang
AP, Vol. 4, Issue 01, 016002, (February 2022) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.AP.4.1.016002
KEYWORDS: Microwave radiation, Holography, Wavefronts, Photonics, Phase measurement, Holograms, Antennas, Optical design, Polarization, Diodes

SPIE Journal Paper | 1 April 2021 Open Access
AP, Vol. 3, Issue 02, 026003, (April 2021) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.AP.3.2.026003
KEYWORDS: Optoacoustics, Signal detection, Terahertz radiation, Imaging spectroscopy, Tissues, Ions, Absorption, Biological research, Ultrasonics, Transducers

SPIE Journal Paper | 7 January 2020 Open Access
Xueqian Zhang, Quan Xu, Lingbo Xia, Yanfeng Li, Jianqiang Gu, Zhen Tian, Chunmei Ouyang, Jiaguang Han, Weili Zhang
AP, Vol. 2, Issue 01, 014001, (January 2020) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.AP.2.1.014001
KEYWORDS: Terahertz radiation, Metals, Plasmonics, Wave propagation, Dispersion, Waveguides, Dielectrics, Antennas, Resonators, Photonics

Proceedings Article | 12 January 2018 Paper
Minggui Wei, Quanlong Yang, Xueqian Zhang, Yanfeng Li, Jianqiang Gu, Jiaguang Han, Weili Zhang
Proceedings Volume 10623, 1062306 (2018) https://doi.org/10.1117/12.2295507
KEYWORDS: Terahertz radiation, Phase compensation, Resonators, Reflection, Wavefronts, Radar, Antennas

Showing 5 of 18 publications
Conference Committee Involvement (18)
Infrared, Millimeter-Wave, and Terahertz Technologies X
15 October 2023 | Beijing, China
Infrared, Millimeter-Wave, and Terahertz Technologies IX
5 December 2022 | Online Only, China
Infrared, Millimeter-Wave, and Terahertz Technologies VIII
10 October 2021 | Nantong, JS, China
Infrared, Millimeter-Wave, and Terahertz Technologies VII
12 October 2020 | Online Only, China
Infrared, Millimeter-Wave, and Terahertz Technologies VI
21 October 2019 | Hangzhou, China
Showing 5 of 18 Conference Committees
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top