Dr. Zhiqiang Liu
at Institute of Semiconductors CAS
SPIE Involvement:
Author
Publications (5)

SPIE Journal Paper | 21 January 2020
Xinran Zhang, Shuo Zhang, Guodong Wang, Yunyu Wang, Meng Liang, Teng Zhan, Junxi Wang, Jinmin Li, Zhiqiang Liu, Xiaoyan Yi
OE, Vol. 59, Issue 01, 015104, (January 2020) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.OE.59.1.015104
KEYWORDS: Light emitting diodes, Near ultraviolet, Ultraviolet radiation, Radium, Blue light emitting diodes, Optical engineering, Light sources, Light sources and illumination, Electroluminescence, Silicon

SPIE Journal Paper | 27 June 2018
Liang Zhang, Jianchang Yan, Qingqing Wu, Yanan Guo, Chao Yang, Tongbo Wei, Zhiqiang Liu, Guodong Yuan, Xuecheng Wei, Lixia Zhao, Yun Zhang, Jinmin Li, Junxi Wang
JNP, Vol. 12, Issue 04, 043509, (June 2018) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.JNP.12.043509
KEYWORDS: Etching, Crystals, Gallium nitride, Electrochemical etching, Nanolithography, Raman spectroscopy, Scanning electron microscopy, Gallium, Heteroepitaxy, Ultraviolet radiation

SPIE Journal Paper | 7 August 2015
Ahmed Fadil, Yiyu Ou, Teng Zhan, Kaiyu Wu, Dmitry Suyatin, Weifang Lu, Paul Petersen, Zhiqiang Liu, Haiyan Ou
JNP, Vol. 9, Issue 01, 093062, (August 2015) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.JNP.9.093062
KEYWORDS: Light emitting diodes, Gallium nitride, Indium gallium nitride, Etching, Annealing, Reactive ion etching, Nanolithography, Picosecond phenomena, Chlorine, Lithography

Proceedings Article | 4 February 2013 Open Access Paper
Proceedings Volume 8631, 863104 (2013) https://doi.org/10.1117/12.2012586
KEYWORDS: Gadolinium, Magnetism, Gallium nitride, Light emitting diodes, Oxygen, Magnetic semiconductors, Ions, Electroluminescence, Polarization, Ferromagnetics

Proceedings Article | 4 January 2008 Paper
Zhiqiang Liu, Debo Guo, Xiaoyan Yi, Yu Chen, Libin Wang, Liangchen Wang, Guohang Wang
Proceedings Volume 6841, 68410N (2008) https://doi.org/10.1117/12.760221
KEYWORDS: Light emitting diodes, Resistance, Indium, Tin, Oxides, Gallium nitride, Electrodes, Sapphire, Wafer bonding, Circuit switching

SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top