Dr. Zhongyuan Sun
Research Fellow at Univ of Birmingham
SPIE Involvement:
Author
Publications (7)

Proceedings Article | 1 April 2020 Presentation + Paper
Namita Sahoo, Zhongyuan Sun, Kaiming Zhou, Xianfeng Chen, Yidong Tan, Lin Zhang
Proceedings Volume 11355, 1135505 (2020) https://doi.org/10.1117/12.2555365
KEYWORDS: Cladding, Coating, Refractive index, Sensors, Humidity, Water, Graphene, Molecules, Environmental sensing, Absorption

SPIE Journal Paper | 6 February 2017 Open Access
Abdulyezir Badmos, Qizhen Sun, Zhongyuan Sun, Junxi Zhang, Zhijun Yan, Petro Lutsyk, Alex Rozhin, Lin Zhang
JBO, Vol. 22, Issue 02, 027003, (February 2017) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.JBO.22.2.027003
KEYWORDS: Glucose, Magnesium, Cladding, Sensors, Sun, Temperature metrology, Photomicroscopy, Structured optical fibers, Optical fibers, Biosensors

Proceedings Article | 30 May 2016 Paper
Chen Liu, Qi Cai, Zhongyuan Sun, Baojian Xu, Jianlong Zhao, Lin Zhang, Xianfeng Chen
Proceedings Volume 9916, 99160V (2016) https://doi.org/10.1117/12.2235671
KEYWORDS: Graphene, Refractive index, Chemical fiber sensors, Oxides, Sensors, Fiber optics, Biological and chemical sensing, Environmental sensing, Cladding, Signal attenuation, Raman spectroscopy

Proceedings Article | 27 April 2016 Paper
Proceedings Volume 9886, 98860H (2016) https://doi.org/10.1117/12.2227040
KEYWORDS: Fiber Bragg gratings, Optical communications, Microwave photonics, Optical fibers, Mirrors, Ultraviolet radiation, Fiber lasers, Raman spectroscopy, Reflectivity, Nonlinear optics

Proceedings Article | 2 June 2014 Paper
Zhongyuan Sun, Zhijun Yan, Chengbo Mou, Xiangchuan Wang, Jianfeng Li, Lin Zhang
Proceedings Volume 9157, 91577Q (2014) https://doi.org/10.1117/12.2059096
KEYWORDS: Sensors, Polarization, Structured optical fibers, Fiber optics sensors, Power meters, Cladding, Polarizers, Ultraviolet radiation, Tunable lasers, Optical fibers

Showing 5 of 7 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top