Zhunhua Liu
at Shanghai Integrated Circuit Research & Development Ctr. Co., Ltd.
SPIE Involvement:
Author
Publications (2)

Proceedings Article | 23 March 2020 Presentation + Paper
Proceedings Volume 11327, 113270B (2020) https://doi.org/10.1117/12.2552001
KEYWORDS: Etching, Metrology, Calibration, Scanning electron microscopy, Data modeling, Optical proximity correction, Critical dimension metrology, Performance modeling, Image processing, Semiconducting wafers

Proceedings Article | 17 May 2019 Paper
Wei Yuan, Yifei Lu, Yuhang Zhao, Shoumian Chen, Ming Li, Hongmei Hu, Shuxin Yao, Zhunhua Liu, Qiaoqiao Li, Yu Tian, Zhiquan Zhou, Lirong Gu, Jinze Wang, Xichen Sheng, Guanyong Yan, Yazhong Zheng, Yueliang Yao, Yanjun Xiao, Liang Liu, Qian Zhao, Mu Feng, Jun Chen, Jun Lang
Proceedings Volume 10961, 109610N (2019) https://doi.org/10.1117/12.2516236
KEYWORDS: Metrology, Calibration, Data modeling, Scanning electron microscopy, Optical proximity correction, Performance modeling, Critical dimension metrology, Semiconducting wafers, Image processing, Photomasks

SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top