Dr. Ling Wei
at Institute of Optics and Electronics CAS
SPIE Involvement:
Author
Publications (7)

Proceedings Article | 27 July 2016 Paper
Kai Wei, Min Li, Changchun Jiang, Ling Wei, Wenjia Zheng, Wenru Li, Xiaoyu Ma, Luchun Zhou, Kai Jin, Yong Bo, Junwei Zuo, Pengyuan Wang, Feng Cheng, Xiaojun Zhang, Donghong Chen, Jijiang Deng, Yang Gao, Yu Shen, Qi Bian, Ji Yao, Jiang Huang, Ruoxi Dong, Keran Deng, Qinjun Peng, Changhui Rao, Zuyan Xu, Yudong Zhang
Proceedings Volume 9909, 99095G (2016) https://doi.org/10.1117/12.2231921
KEYWORDS: Adaptive optics, Telescopes, Laser guide stars, Sodium, Prototyping, Laser guide stars, Mirrors, Stars, Laser development, Sodium guide stars, Sensors

Proceedings Article | 26 July 2016 Paper
Youming Guo, Ang Zhang, Xinlong Fan, Changhui Rao, Ling Wei, Hao Xian, Kai Wei, Xiaojun Zhang, Chunlin Guan, Min Li, Luchun Zhou, Kai Jin, Junbo Zhang, Longfeng Zhou, Xuejun Zhang, Yudong Zhang
Proceedings Volume 9909, 99091D (2016) https://doi.org/10.1117/12.2231842
KEYWORDS: Adaptive optics, Mirrors, Telescopes, Deformable mirrors, Atmospheric turbulence, Calibration, Actuators, Wavefront sensors, Mirrors, Deformable mirrors, Stars, Beam splitters

SPIE Journal Paper | 9 July 2015 Open Access
Xiqi Li, Ling Wei, Xuechuan Dong, Ping Huang, Chun Zhang, Yi He, Guohua Shi, Yudong Zhang
JBO, Vol. 20, Issue 07, 076001, (July 2015) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.JBO.20.7.076001
KEYWORDS: Surgery, Optical coherence tomography, Microscopes, Cornea, Eye, Image segmentation, System integration, Imaging systems, Light sources, Data processing

Proceedings Article | 17 September 2014 Paper
Yi He, Zhibin Wang, Ling Wei, Xiqi Li, Guohua Shi, Yudong Zhang
Proceedings Volume 9230, 923024 (2014) https://doi.org/10.1117/12.2068986
KEYWORDS: Retina, Retinal scanning, Imaging systems, Confocal microscopy, Image resolution, Sensors, Scanners, Charge-coupled devices, Adaptive optics, Optic nerve

Proceedings Article | 17 September 2014 Paper
Zhibin Wang, Lin Wei, Yi He, Xiqi Li, Guohua Shi, Yudong Zhang
Proceedings Volume 9230, 92301W (2014) https://doi.org/10.1117/12.2068823
KEYWORDS: Adaptive optics, Confocal microscopy, Luminescence, In vivo imaging, Microscopy, Vascular imaging, Microscopes, Aberration correction, Wavefronts, Stochastic processes

Showing 5 of 7 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top