Prof. Xiangqun Cui
Professor at NIAOT
SPIE Involvement:
Author
Publications (62)

Proceedings Article | 30 April 2024 Paper
Proceedings Volume 13153, 1315319 (2024) https://doi.org/10.1117/12.3018860
KEYWORDS: Adaptive optics, Wavefronts, Data modeling, Performance modeling, Education and training, Deep learning, Transformers, Free space optics, Charge-coupled devices, Aberration correction

SPIE Journal Paper | 5 December 2023
JATIS, Vol. 9, Issue 04, 044002, (December 2023) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.JATIS.9.4.044002
KEYWORDS: Calibration, Cameras, Imaging systems, Visualization, Metrology, Laser soldering, Photography, Telescopes, Camera calibration, Fiber lasers

Proceedings Article | 13 December 2020 Paper
Xiangyan Yuan, Zhengyang Li, Xiaowei Liu, Dongsheng Niu, Qishui Lu, Fanghua Jiang, Yuefei Wang, Xiaoyan Li, YongJun Liang, Hai Wang, Chao Zhang, Jinfeng Wang, Bo Li, Jie Tian, Haiping Lu, Bingqiu Chen, Yang Huang, Xiangkun Liu, Zhengqiu Yao, Xiangqun Cui, Guoping Li
Proceedings Volume 11445, 114457M (2020) https://doi.org/10.1117/12.2562334
KEYWORDS: Telescopes, Optical instrument design, Image quality, Astronomical telescopes, Mirrors, Astronomical imaging, Imaging systems, Cameras, Beam splitters, Coating

Proceedings Article | 13 December 2020 Poster + Paper
Proceedings Volume 11445, 114456Y (2020) https://doi.org/10.1117/12.2576213
KEYWORDS: Data modeling, Astronomy, Telescopes, Control systems, Domes, Optical telescopes, Data storage, Reliability, Instrument modeling, Software development

Proceedings Article | 6 July 2018 Presentation + Paper
Zhengyang Li, Xiangyan Yuan, Xiangqun Cui, Lifan Wang, Zhaohui Shang, Fujia Du, Xuefei Gong, Bozhong Gu, Yi Hu, Peng Jiang, Xiaoyan Li, Haiping Lu, Bin Ma, Fuhai Wei, Haikun Wen, Jin Xu, Shihai Yang, Honyan Zhou
Proceedings Volume 10700, 107001L (2018) https://doi.org/10.1117/12.2309618
KEYWORDS: Telescopes, Astronomy, Optical telescopes, Observatories, Stars, Image quality, Mirrors, Exoplanets, Optical filters, Domes

Showing 5 of 62 publications
Conference Committee Involvement (7)
Ground-based and Airborne Telescopes V
22 June 2014 | Montréal, Quebec, Canada
Ground-based and Airborne Telescopes IV
1 July 2012 | Amsterdam, Netherlands
Ground-based and Airborne Telescopes III
27 June 2010 | San Diego, California, United States
Modeling, Systems Engineering, and Project Management for Astronomy
26 June 2008 | Marseille, France
Ground-based and Airborne Telescopes
23 June 2008 | Marseille, France
Showing 5 of 7 Conference Committees
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top