Dr. Pengbai Xu
at Guangdong University of Technology
SPIE Involvement:
Author
Publications (4)

Proceedings Article | 18 June 2021 Paper
Pengbai Xu, Liwen Sheng, Jiaqing Liu, Shuai Zhou, Xinyong Dong, Jun Yang, Yuwen Qin
Proceedings Volume 11850, 118501J (2021) https://doi.org/10.1117/12.2600384
KEYWORDS: Sensors, Rayleigh scattering, Refractive index, Single mode fibers, Fiber optics sensors, Structured optical fibers, Signal to noise ratio, Optical fibers, Coating, Spatial resolution

Proceedings Article | 4 November 2016 Paper
Proceedings Volume 10026, 100260X (2016) https://doi.org/10.1117/12.2247000
KEYWORDS: Polarization maintaining fibers, Scattering, Phase shifts, Fiber Bragg gratings, Acoustics, Optical fibers, Signal detection, Refractive index, Tunable lasers, All optical signal processing

Proceedings Article | 28 September 2015 Paper
Yongkang Dong, Pengbai Xu, Cheng Fu, Chenglin Zhang, Dengwang Zhou, Taofei Jiang, Hongying Zhang, Zhiwei Lu, Liang Chen, Xiaoyi Bao
Proceedings Volume 9634, 963485 (2015) https://doi.org/10.1117/12.2205329
KEYWORDS: Temperature metrology, Single mode fibers, Optical fibers, Photonic crystal fibers, Annealing, Fiber optics sensors, Sensors, Acoustics, Optical sensing, Structured optical fibers

Proceedings Article | 28 September 2015 Paper
Pengbai Xu, Hongying Zhang, Zhiwei Lu, Liang Chen, Xiaoyi Bao, Yongkang Dong
Proceedings Volume 9634, 96344Y (2015) https://doi.org/10.1117/12.2194416
KEYWORDS: Single mode fibers, Optical fibers, Interfaces, Sensing systems, Signal attenuation, Optical sensing, Optical amplifiers, Sensors, Multimode fibers, Scattering

SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top