Dr. Hajimu Yasuda
at Hiroshima Univ
SPIE Involvement:
Author
Publications (3)

Proceedings Article | 15 July 2008 Paper
Motohide Kokubun, Kazuhiro Nakazawa, Shin Watanabe, Yasushi Fukazawa, Jun Kataoka, Hideaki Katagiri, Tsunefumi Mizuno, Kazuo Makishima, Masanori Ohno, Goro Sato, Rie Sato, Hiroyasu Tajima, Tadayuki Takahashi, Toru Tamagawa, Takaaki Tanaka, Makoto Tashiro, Hiromitsu Takahashi, Yukikatsu Terada, Yasunobu Uchiyama, Yuji Urata, Kazutaka Yamaoka, Shin'ichiro Takeda, Tetsuichi Kishishita, Masayoshi Ushio, Jun'ichiro Katsuta, Shin'nosuke Ishikawa, Hirokazu Odaka, Hiroyuki Aono, Souichiro Sugimoto, Yuu Koseki, Takao Kitaguchi, Teruaki Enoto, Shin'ya Yamada, Takayuki Yuasa, Tsuyoshi Ueda, Yuichi Uehara, Sho Okuyama, Hajimu Yasuda, Sho Nishino, Yudai Umeki, Katsuhiro Hayashi, Masayuki Matsuoka, Yuki Ikejiri, Akira Endo, Yuichi Yaji, Natsuki Kodaka, Wataru Iwakiri, Tomomi Kouzu, Takako Sugasawara, Atsushi Harayama, Satoshi Nakahira
Proceedings Volume 7011, 70110R (2008) https://doi.org/10.1117/12.788290
KEYWORDS: Sensors, Hard x-rays, Silicon, Imaging systems, X-ray telescopes, Photons, Space operations, Avalanche photodetectors, Space telescopes, X-ray detectors

Proceedings Article | 21 September 2007 Paper
Shin'ichiro Takeda, Shin-nosuke Ishikawa, Hirokazu Odaka, Shin Watanabe, Tadayuki Takahashi, Kazuhiro Nakazawa, Hiroyasu Tajima, Yoshikatsu Kuroda, Mitsunobu Onishi, Yasushi Fukazawa, Hajimu Yasuda
Proceedings Volume 6706, 67060S (2007) https://doi.org/10.1117/12.733840
KEYWORDS: Cameras, Sensors, Doppler effect, Gamma radiation, Photons, Spatial resolution, Semiconductors, Compton scattering, Barium, Americium

Proceedings Article | 21 September 2007 Paper
Proceedings Volume 6706, 67060T (2007) https://doi.org/10.1117/12.735147
KEYWORDS: Sensors, Gamma radiation, Silicon, Capacitance, Telescopes, Energy efficiency, Photons, Americium, Compton scattering, Space telescopes

SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top