Dr. Yu Zhou
at Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics
SPIE Involvement:
Author
Publications (92)

Proceedings Article | 24 November 2023 Paper
Chaoyang Li, Jianfeng Sun, Zhiyong Lu, Yu Zhou, Longkun Zhang, Weijie Ren, Yuxin Jiang, Lingling Xu, Hanrui Pan, Weibiao Chen, Hui He
Proceedings Volume 12935, 1293520 (2023) https://doi.org/10.1117/12.3007376
KEYWORDS: Ranging, Doppler effect, Interpolation, Distance measurement, Retroreflectors, Modulation, Velocity measurements, Electro optical modeling

Proceedings Article | 9 September 2019 Paper
Proceedings Volume 11123, 111230R (2019) https://doi.org/10.1117/12.2528957
KEYWORDS: Ceramics, Doppler effect, Optical fibers, Signal detection, Vibrometry, Light scattering, Calibration, Control systems, Laser scattering, Scattering

SPIE Journal Paper | 28 January 2019 Open Access
Yanan Zhi, Jianfeng Sun, Yu Zhou, Wei Lu, Enwen Dai, Weiqing Pan, Liren Liu
OE, Vol. 58, Issue 01, 016114, (January 2019) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.OE.58.1.016114
KEYWORDS: Receivers, Phase shift keying, Optical communications, Free space optics, Atmospheric turbulence, Satellites, Atmospheric optics, Adaptive optics, Wavefronts, Data communications

SPIE Journal Paper | 12 December 2018
Yanan Zhi, Yu Zhou, Jianfeng Sun, Enwen Dai, Weiqing Pan, Kehan Tian, Liren Liu
OE, Vol. 57, Issue 12, 123102, (December 2018) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.OE.57.12.123102
KEYWORDS: Telescopes, Wavefronts, Heterodyning, Image resolution, Synthetic aperture imaging, LIDAR, Imaging systems, Sensors, Wavefront aberrations, Diffraction

Proceedings Article | 14 November 2018 Paper
Proceedings Volume 10772, 1077215 (2018) https://doi.org/10.1117/12.2322141
KEYWORDS: LIDAR, 3D image processing, Modulation, Prisms, Doppler effect, Imaging systems, 3D acquisition, Image processing, Clouds, 3D scanning

Showing 5 of 92 publications
SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top