Dr. Jing Su
at ASML
SPIE Involvement:
Author
Publications (5)

Proceedings Article | 26 February 2021 Presentation
Will Conley, Vince Vince Plachecki, Stephen Hsu, Michael Crouse, Rongkuo Zhao, John He, Pieter Scheijgrond, Dezheng Sun, Xiaoyang Li, Dongqing Zhang, Ming-Chun Tien, Jun Ye, Rafael Howell, Chen Liu, Xiaolong Zhang, Hai Li, Zuanyi Li, Xiaobo Xie, Jing Su, Yzzer Roman
Proceedings Volume 11613, 116130E (2021) https://doi.org/10.1117/12.2585651

Proceedings Article | 20 March 2018 Presentation + Paper
Shibing Wang, Stanislas Baron, Nishrin Kachwala, Chidam Kallingal, Dezheng Sun, Vincent Shu, Weichun Fong, Zero Li, Ahmad Elsaid, Jin-Wei Gao, Jing Su, Jung-Hoon Ser, Quan Zhang, Been-Der Chen, Rafael Howell, Stephen Hsu, Larry Luo, Yi Zou, Gary Zhang, Yen-Wen Lu, Yu Cao
Proceedings Volume 10587, 105870N (2018) https://doi.org/10.1117/12.2299421
KEYWORDS: SRAF, Machine learning, Optical proximity correction, Photomasks, Lithography, Model-based design, Source mask optimization, Computational lithography, Image processing

Proceedings Article | 16 October 2017 Presentation + Paper
Shibing Wang, Jing Su, Quan Zhang, Weichun Fong, Dezheng Sun, Stanislas Baron, Cuiping Zhang, Chenxi Lin, Been-Der Chen, Rafael Howell, Stephen Hsu, Larry Luo, Yi Zou, Yen-Wen Lu, Yu Cao
Proceedings Volume 10451, 104510D (2017) https://doi.org/10.1117/12.2283493
KEYWORDS: SRAF, Machine learning, Lithography, Photomasks, Optical proximity correction, Model-based design, Computational lithography, Data modeling, Image processing

SPIE Journal Paper | 24 August 2017
JM3, Vol. 16, Issue 03, 033504, (August 2017) https://doi.org/10.1117/12.10.1117/1.JMM.16.3.033504
KEYWORDS: Lithography, Neural networks, Convolution, Neurons, Machine learning, Photomasks, Performance modeling, Feature extraction, Convolutional neural networks, Sensors

Proceedings Article | 28 March 2017 Presentation + Paper
Proceedings Volume 10148, 1014807 (2017) https://doi.org/10.1117/12.2258374
KEYWORDS: Neurons, Photomasks, Convolutional neural networks, Sensors, Very large scale integration, Lithography, Convolution, Neural networks, Machine learning, Feature extraction, Data modeling, Design for manufacturing

SIGN IN TO:
  • View contact details

UPDATE YOUR PROFILE
Is this your profile? Update it now.
Don’t have a profile and want one?

Advertisement
Advertisement
Back to Top